Bourací práce

Ukázky realizací:

bývalý areál "ČSAD Klíčov"
Demolice "Prokopka Pardubice"